Tijdig verlengen van de bestuurderskaart, en geldigheid Code 95

Wanneer een chauffeur op een vrachtwagen of autobus rijdt die met een smart tachograaf is uitgerust, is een bestuurderskaart (ook wel chauffeurskaart) verplicht. Op deze kaart worden de rij- en rusttijden vastgelegd. Wanneer een chauffeur niet beschikt over een geldige chauffeurskaart mag deze geen van de bovenstaande voertuigen besturen. Dat betekent dat een bestuurderskaart tijdig moet worden aangevraagd. Dat mag al drie maanden voordat deze verlopen is.

Natuurlijk kan een bedrijf de verantwoordelijkheid bij de chauffeur leggen, maar beter is het om tijdig de chauffeur te informeren over de verlengingsnoodzaak. Ook kan een bedrijf de kaart voor haar chauffeurs zelf aanvragen. Aangezien voor een verlenging dezelfde informatie nodig is als voor een nieuwe aanvraag, is het zaak hier tijdig op te anticiperen. Met de personeelsmodule van Repond wordt u hiervoor tijdig gewaarschuwd.

Ook wanneer certificaten verlengd moeten worden of aan de Code 95-eisen moet worden voldaan, kan hierop gesignaleerd worden. Vanaf 1 december 2020 is een automatisch toegekend bewijs van vakbekwaamheid (Code 95) niet meer geldig. Daarmee mag een chauffeur niet meer als beroepschauffeur werken.