Van basisroutes naar een optimale planning (deel 2)

In de vorige EVO-it Nieuwsbrief (februari 2020) is ingegaan op de verschillende manieren waarop in Ritplan met basisroutes kan worden gewerkt. In dit vervolg (deel 2) bespreken we welke optimalisatiemogelijkheden er zijn als we zonder basisroutes willen en kunnen gaan werken. Elke stap geeft een uitgebreidere vorm van optimalisatie weer.

 

De volgende stap in de optimalisatie: het werken met rayons

Het nadeel van werken met basisroutes is dat de routes min of meer vast zijn én dat de optimalisatiemogelijkheden daarvan beperkt zijn. Dat komt omdat een rit slechts gekoppeld kan worden aan één voertuig. Wanneer er met rayons gewerkt gaat worden heeft dit de volgende voordelen:

- er kunnen meer voertuigen gekoppeld worden aan een rayon/er kunnen meer rayons gekoppeld worden aan een voertuig

- een rayon hoeft niet persé een geografisch gebied zijn, maar het kan ook een waarde zijn die bepaalde klanten of orders groepeert. Doordat er meer rayons aan een voertuig en/of aan een klant gekoppeld kunnen worden kan de optimalisatie van de planning in de gewenste richting worden gestuurd. Bijvoorbeeld: twee voertuigen kunnen in rayon 1 en rayon 2 worden ingezet. Dat betekent dat met deze voertuigen orders die rayon 1 en/of rayon 2 als eigenschap hebben, kunnen worden uitgevoerd. Hiermee wordt bereikt dat Ritplan binnen deze restrictie zelf kan bepalen welk voertuig welke orders gaat uitvoeren.

- met de module postcoderestricties kunnen bij het inlezen aan nieuwe klanten op basis van hun postcode een of meer rayons worden gekoppeld.

Nadeel: de rayons zijn niet gekoppeld aan een bepaalde dag. Dat kan met basisroutes wél: er kan een onbeperkt aantal basisroutesets worden aangemaakt. Bovendien stelt het plannen met rayons eisen aan de juistheid van de gegevens (capaciteit, tijdvensters).

 

De optimale stap: volledige optimalisatie

Wanneer alle gegevens juist en volledig zijn, én het is mogelijk voor wat betreft het gereedmaken en klaarzetten van de orders, dan is volledige optimalisatie de beste manier van plannen: zeker wanneer elke dag andere klanten beleverd moeten worden. Ritplan genereert een planning die rekening houdt met alle randvoorwaarden tegen zo laag mogelijke kosten.

 

Hybride vormen: plannen in stappen

Soms kan een deel van de planning volledig geoptimaliseerd worden en een ander deel niet, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde chauffeur in een bepaalde stad goed thuis is. Dan is het beter om die chauffeur “zijn” regio te laten doen door zo’n gebied of klantenkring in een basisroute onder te brengen. Nadat deze planning is gemaakt en vastgezet, kunnen ritten van de overgebleven orders worden gegenereerd.

 

In bovengenoemde voorbeelden is aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor verdere optimalisatie. Optimalisatie is echter maatwerk. Geen bedrijf is hetzelfde, zelfs niet binnen een branche. Ook al werkt u al langere tijd met Ritplan, dan nog kan het zijn dat er in de loop der tijd mogelijkheden in Ritplan zijn bijgekomen waarmee u uw kosten verder kunt verlagen.

Meer weten? Neem contact met ons op en we bekijken samen met u wat er nog meer in Ritplan zit.