Keuring gemist? Hoge Boete!

Het is misschien niet zo bekend, maar de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) kan hoge boetes uitschrijven wanneer uw bedrijfsmiddelen niet (op tijd) zijn gekeurd. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Gaat het om enkele tientjes, dan denkt u misschien: “dat risico wil ik wel lopen” maar het gaat om duizenden euro’s. En dan nog niet te denken aan ongevallen ten gevolge van het gebruik van niet gekeurd gereedschap. Onderhoud en keuringen dienen immers ongevallen te voorkomen, en voert u natuurlijk niet alleen uit ter voorkoming van boetes!

Er kunnen boetes van € 3.000 tot € 15.000 bij een overtreding worden opgelegd wanneer bedrijfsmiddelen niet gekeurd zijn. De hoogste boete kan worden opgelegd wanneer er sprake is van een dodelijk ongeval.

Boetes van € 9.000 tot € 45.000 kunnen worden opgelegd wanneer men zich niet houdt aan de onderhoudsverplichting van arbeidsmiddelen. Ook hier geldt een maximale boete bij een dodelijk ongeval.

Dezelfde bedragen zijn ook van toepassing bij het niet gebruiken van afscherming van bewegende delen van arbeidsmiddelen.

Kijk op de website van de Zelfinspectie voor meer informatie.
En denkt u er ook eens aan wat de voorwaarden zijn die uw verzekering stelt bij het vergoeden van schade door gebruik van niet (tijdig) gekeurd/onderhouden materieel.

Onder andere om te voorkomen dat er te laat wordt gekeurd, of geen keuring wordt uitgevoerd, hebben we Repond beheersoftware ontwikkeld, een eenvoudig programma dat tijdig signaleert bij keuringen en/of onderhoud. We overtuigen u graag van de gebruiksvriendelijkheid van het programma. Met een demonstratie bent u in no-time bent u geïnformeerd en voorkomt u die torenhoge boetes, wanneer u daarna met Repond gaat werken.