Eigen vervoer is meer dan alleen transport

Bedrijven in handel, industrie en productie besteden hun transport uit of doen het zelf, met eigen vervoer. De keuze voor eigen vervoer is meestal niet gebaseerd op het zo laag mogelijk houden van de kosten. Van het grootste belang is de betrouwbaarheid van de distributie. Dat betekent onder andere: levering op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats, vertrouwde chauffeurs (zeker voor sleutelklanten) en tijdig informeren van de klanten. Voor vaste klanten vervullen de chauffeurs, die de klanten kennen, ook een soort vertegenwoordigersrol van het bedrijf. Dat gaat niet met uitbesteed vervoer.

Al deze zaken zijn van belang bij het maken van een goede rittenplanning met eigen vervoer. Ritplan is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die zelf de distributie van hun producten verzorgen.

Door gebruik te maken van Ritplan als planningstool neemt de transparantie van het logistieke proces toe. Zowel de klant als het bedrijf profiteren hiervan: de klant wordt goed geïnformeerd over de status van zijn order(s), de eigen organisatie ziet welke kosten er voor deze klant worden gemaakt. Dat is dan weer van strategisch belang: waar zitten de dure klanten, leveren bepaalde klanten eigenlijk nog wel wat op?

In Ritplan zijn complexe randvoorwaarden (tijdvensters, voertuigeisen, milieuzones, openingstijden binnensteden etc.) als criteria in te bouwen. Maar ook de specifieke omstandigheden bij een klant worden meegenomen in de planning. De planning kan zo sneller en beter worden gemaakt, en de planner houdt meer tijd over voor het oplossen van problemen. Ook wanneer men veel vaste routes heeft is Ritplan dé oplossing. En wanneer een invalchauffeur een route moet rijden weet hij ook precies wat de klanten willen.

Daarmee is Ritplan het enige programma dat speciaal ontwikkeld is voor bedrijven met eigen vervoer.