Nieuwe uitgebreide service

EVO-it start met een nieuwe service: de SLA+. Deze wordt geleverd in de vorm van een abonnement. De service biedt niet alleen ondersteuning bij het gebruik van onze software buiten kantoortijden, maar voorziet ook in de mogelijkheid om op een externe server door te werken wanneer problemen met uw hardware het werken met onze programmatuur onmogelijk maken.

Gebruikers van onze software die vóór 1 mei 2017 een SLA+ abonnement afnemen, betalen de eerste drie maanden geen abonnementskosten!

Op basis van het reguliere contract betreffende updates en helpdeskondersteuning kunnen gebruikers van onze software ons bereiken gedurende de normale kantoortijden tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Op die tijden zijn er collega's aanwezig om hen verder te helpen met helpdeskvragen en/of met het oplossen van problemen, die zich onverwacht bij het werken met onze programma's voor kunnen doen. Buiten deze tijden was dat tot nu toe niet het geval, en bepaalde het toeval of u nog collega’s trof die eerder of langer aanwezig waren en toch ondersteuning konden bieden.

Regelmatig hebben wij van verschillende gebruikers van onze programma's de vraag ontvangen of wij ook buiten kantoortijden in noodgevallen ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast is de wens geuit om een oplossing te bieden in het geval dat de eigen hardware niet meer functioneert, bijvoorbeeld door een crash, brand of diefstal. We hebben besloten om te onderzoeken of we een nieuwe dienst kunnen gaan opzetten als aanvulling op de standaard dienstverlening. Daarbij wordt aan beide wensen tegemoet gekomen; we bieden ondersteuning buiten de reguliere kantoortijden én een uitwijkservice wanneer uw hardware faalt.

Standaard werken we met een zogenaamde SLA (Service Level Agreement). Daarop hebben gebruikers van onze software recht wanneer zij onze programma’s huren of onderhoud afnemen. De nieuwe dienst wordt onder de naam SLA+ aangeboden.

De SLA+ is een optionele betaalde service. Het oprichten gaat gepaard met personeelsuitbreiding van de klantondersteuning binnen EVO-it. Daarom is de voortzetting van SLA+ afhankelijk van het aantal afnemers van deze dienst. Voor het aflopen van de proefperiode met deze nieuwe dienst berichten wij de geabonneerden over het al dan niet continueren van deze dienst.

Via deze LINK vindt u meer informatie over SLA+.