Implementatie: uitdaging of plug & play?

Hoewel Ritplan een “plug & play”-programma, ofwel standaardsoftware is, is de implementatie ervan dat zeker niet. In tegenstelling tot de meeste leveranciers van standaardsoftware willen wij immers dat onze gebruikers Ritplan optimaal voor de volle 100% (kunnen) gebruiken.

implementatie-2.png

Implementatie
Hoe wordt een Ritplan-implementatie uitgevoerd?
Meestal wordt begonnen met een gedegen afstemming. Hierin wordt bepaald wat de marsroute van het implementatietraject is. Dat houdt niet alleen in het goed laten werken van het programma, maar vooral ook de juiste inpassing van het programma in de organisatie. Meedenken dus, en niet alleen werken volgens een afvinklijstje. Dat maakt de implementatie niet alleen beter maar het is voor de mensen ook veel leuker om te doen. Dan volgt de technische koppeling en vlak daarna de installatie van het programma. Wanneer dat is gebeurd, kan begonnen worden met de inrichting gevolgd door instructiebijeenkomsten voor de gebruikers. Onze begeleiding van het implementatieproces duurt tot en met het moment dat operationeel gepland wordt, dan wel dat het programma kan worden gebruikt voor strategische planningen. En elke implementatie blijkt altijd weer maatwerk.

Nazorg
Dat de implementatie goed moet worden gedaan, staat buiten kijf, maar het is zeker zinvol om af en toe “op herhaling” te gaan. Er komen updates: hoe gaat u met de vernieuwingen en verbeteringen hierin om? U krijgt een nieuwe medewerker: is die goed opgeleid? Of wanneer het pakket al lange tijd gebruikt wordt: zijn er geen gewoontes ingeslopen die eigenlijk handiger kunnen?