Hulp bij uw risico-inventarisatie en -evaluatie

Elke ondernemer die personeel in dienst heeft, moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen. Dat staat in de Arbowet. Een belangrijk aspect binnen de RI&E is het aantoonbaar onderhoud van uw materieel én materiaal. De Arbowet bepaalt ook dat de RI&E moet worden onderhouden en dat wordt nogal eens vergeten. Om dat te voorkomen kunt u een deskundige inschakelen.

veiligheid

Een RI&E omvat een lijst met alle risico’s in uw bedrijf en een plan van aanpak om deze te voorkomen. Een onderneming is dynamisch en dat betekent dat ook de risico’s in uw bedrijf kunnen veranderen en mogelijk kunnen toenemen. Daarom is onderhoud van de RI&E verplicht.

Deskundigheid inhuren
Het kan voorkomen dat u geen tijd heeft om zelf uw RI&E te onderhouden of dat het updaten wel eens wordt vergeten. In dat geval kunt u een deskundige inschakelen. Zoekt u iemand die dit voor u kan uitvoeren, dan kunnen we u Hans Hakkennes van Bedrijfskundig Advies Hakkennes aanbevelen. Hij kent de wet én vertaalt deze praktisch en zorgvuldig naar uw organisatie. Hij is ook vertrouwd met kwaliteitsmanagementsystemen. Meer informatie vindt u op www.hakkennesadvies.nl.

Software ondersteuning
Hans Hakkennes maakt gebruik van softwarematige ondersteuning. Hij werkt al jaren met ons materieelbeheersysteem Repond dat ook een personeelsregistratiesysteem omvat. Repond is daarmee een compleet opvolgsysteem dat geschikt is om de RI&E te onderhouden. Zo heeft u een praktische tool in handen om opleidingen, keuringen en veiligheidschecks continu op te volgen en te registreren.