Repond 8 is uit!

De nieuwste versie van Repond - Repond 8 - is verschenen. Met dit softwarepakket beheert u al uw materieel op een professionele en eenvoudige manier. Repond 8 is uitgebreid met een personeelsmodule, schadedossiers en incidentenregistratie. De rapportages dienen als onderbouwing voor gesprekken met de Inspectie SZW.

 Repond wordt doorlopend verbeterd aan de hand van de praktijkervaring van gebruikers en adviseurs. De belangrijkste uitbreidingen in Repond 8 zijn:

  • Schadedossiers. Hiermee bouwt u per schadegeval een overzichtelijk dossier op. Elk dossier kan bekeken worden door iedere bevoegde gebruiker.
  • Incidentenregistratie. Hiermee kunt u elk incident waarbij geen schade is ontstaan registreren, zodat u tijdig kunt bijsturen om schade te voorkomen.
  • Personeelsmodule. Hiermee signaleert u wanneer diploma’s, opleidingen of certificaten vernieuwd moeten worden en kunt u de administratie bijhouden.

De voordelen van Repond

  • Registreren, toetsen en rapporteren met één systeem
  • Bron van operationele- en managementinformatie
  • Volledig naar wens in te richten
  • Snel te implementeren
  • Eenvoudig in gebruik
  • Multi-user