Simulatie maakt kostenbesparing duidelijk

Doorrekenen van distributiekosten

Simulatie maakt kostenbesparing duidelijk
Rit- en routeplanning vraagt de nodige vaardigheid. De computer neemt het zware reken- en puzzelwerk over. Een planningspakket biedt veel meer dan alleen de operationele toepassing.

Plannen van ritten wordt steeds complexer door toenemende congestie en de steeds grotere invloed van venstertijden. Gemeenten, maar ook klanten, stellen eisen aan de tijd dat leveranciers aan de deur mogen komen. Door verschillende verkeersbeperkingen worden locaties ook nog eens moeilijker bereikbaar. Daarom schakelen steeds meer ondernemingen over op geautomatiseerde rit- en routeplanning. Het gebruik van softwarepakketten voor rit- en routeplanning leidt in het algemeen tot een efficiëntere inzet van voertuigen en daarmee ook tot lagere kosten. Behalve deze operationele toepassing kunnen rit- en routeplanningspakketten ook als een tactisch en strategisch simulatietool worden gebruikt.

Werkelijkheid
Simulatie kenmerkt zich door een nabootsing van de werkelijkheid. In het geval van rit- en routeplanning kan een planner op relatief goedkope manier een aantal alternatieven met elkaar vergelijken.
Simulaties worden gebruikt omdat het vrijwel onmogelijk is een alternatief rittenplan als experiment in de praktijk te brengen. Zo'n experiment kost te veel tijd en geld. Overigens is een simulatieprogramma ook nuttig bij het bepalen van een gunstige vestigingsplaats voor een fabriek of een distributiecentrum. Daarbij neemt het programma dan alleen de kosten van distributie als uitgangspunt.
Rit- en routeplanningspakketten gebruiken werkelijke gegevens als input voor de simulatie. Dit betekent dat van een representatieve periode de ordergegevens worden ingevoerd. De werkelijke distributiekosten kunnen dan worden vergeleken met de kosten uit het simulatiemodel.

Kosten-baten
Met behulp van de simulatiemodule uit een rit- en routeplanningspakket is het mogelijk het effect te berekenen van venstertijden of aanpassing van werktijden op de distributiekosten. Daarnaast is het mogelijk meer inzicht te krijgen in de kosten per order of per klant. Op die manier kan per afleveradres een kosten-batenanalyse worden opgesteld.
Een ander doel van een simulatiemodel is het samenstellen van een optimaal wagenpark. Met het rit- en routeplanningspakket kan worden vastgesteld hoeveel auto's van welk type zullen leiden tot de laagste kosten. Op basis van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld aanpassingen in het wagenpark worden gedaan. Ook bij de aanschaf van een nieuw voertuig kunnen de resultaten van een simulatie van invloed zijn op de keuze.
Wanneer een rit- en routeplanningspakket gebruikt wordt als simulatietool, kunnen daarmee ook strategische beslissingen worden onderbouwd. De kosten van een alternatieve distributiestructuur kunnen worden berekend en afgezet tegen de huidige kosten. Dit kan van invloed zijn op de keuze van een vestigingsplaats of het aantal distributiecentra. Bij ondernemingen met een aantal locaties kan bovendien het effect worden vastgesteld van centrale planning.

EVO-Bedrijfsadvies maakt bij dergelijke scans gebruik van de beschreven simulatietechnieken. Bovendien kan door een éénmalige automatische planning worden bepaald welke besparing kan worden gerealiseerd ten opzichte van een handmatige planning. De onderneming kan zich vervolgens afvragen of het de moeite waard is over te gaan op een geautomatiseerde rit- en routeplanning. Voor meer informatie over rit- en routeplanning of de TMS-zelfscans kunt u contact opnemen met EVO informatietechnologie of per E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.