Uitbreiding registratiemogelijkheden van Repond

In het kader van de actie “Bewust veilig” van EVO is het wagenpark- en materieelprogramma Repond t.b.v. Arbo verder uitgebreid met een personeelsmodule. Hiermee is monitoring van incidenten en ongevallen met dit beheersysteem eenvoudig uit te voeren. Monitoring leidt tot verhoogde veiligheid. Onderzoek van EVO heeft aangetoond dat leden met een goed ongevallenregistratiesysteem een hogere effectiviteit bereiken in het toepassen van verbetermaatregelen. Een specificatie van de incidentenregistratie, managementrapportage en effectrapportage is hiermee voorhanden.

incident

Keuringen, reparatie en onderhoud van het werkmaterieel moeten op tijd worden ingepland. Dit geldt ook voor het tijdig updaten van de certificaten en diploma’s van de werknemers. Daarmee is de veiligheid gediend en wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen. Omdat registratie door meerdere personen op verschillende locaties wordt uitgevoerd is het noodzakelijk om vanuit één systeem de monitoring en signaleringen te kunnen uitvoeren, zodat een goed volledig overzicht mogelijk is. Zo kan er in een totaalbeeld de juiste conclusie getrokken worden. Wanneer blijkt dat er veelvuldig kleine schade ´akkefietjes` aan een heftruck door eenzelfde heftruckchauffeur veroorzaakt wordt, dan kan men ingrijpen en een groter ongeval voorkomen. Vanuit heldere rapportages kan men op het juiste moment de juiste acties ondernemen. Deze rapportages kunnen als onderbouwing voor gesprekken met de Arbeids Inspectie dienen. Met Repond als volledig registratiesysteem heeft u een eenvoudig en efficiënt opvolgsysteem voor continuïteit in opleiding, keuring en Veiligheids Checks. (Kennis, Kunde en Training).

 signalering

Ook is het mogelijk om via signaleringen te zien welke medewerkers in bepaalde functies “op herhaling” zouden moeten gaan. Een signaleringsfunctie betreffende de geldigheid van certificaten/opleidingen van medewerkers maakt monitoren van de skills van de verschillende medewerkers wel heel eenvoudig. Het wagenpark en materieelprogramma Repond is om die redenen uitgebreid met een personeelsmodule om certificaten en diploma’s van werknemers bij te houden. Daarmee is de veiligheid gediend en wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Deze Personeelsmodule bevat tevens een volledig opvolgsysteem voor continuïteit in opleiding, keuring en veiligheidschecks (kennis, kunde en training).

opleiding