De Klussenbus

Zoals te lezen valt in het artikel over Schonkeren B.V. is het mogelijk om zelfs met een beperkt aantal auto’s toch een auto te kunnen uitsparen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de “klussenbus”. Veel bedrijven hebben een extra voertuig gereed staan om vergeten orders alsnog naar klanten te kunnen brengen. Maar wanneer er niets meer vergeten kan worden, is zo’n voorziening niet meer nodig. Natuurlijk is het zo dat er spoedbestellingen kunnen zijn en dan moet er even een oplossing worden gevonden, zoals een koerier of taxi. Maar als het aantal vergissingen kan worden teruggebracht, kan dat een auto met chauffeur schelen, of hoeft die niet vaak meer te worden ingezet.

Kostprijs-geld.png

Met Ritplan is het praktisch onmogelijk om een order te vergeten, omdat orders vanuit het ordersysteem worden ingelezen en ze op de ritlijsten staan. Zelfs wanneer er een bon zoek raakt, staat de klant met de order gewoon nog op de ritlijst. En wanneer het plannen veel sneller gaat door gebruik te maken van Ritplan kan dat spoedorders voorkomen: er kan immers later worden gepland, zodat spoedorders met de reguliere orders meegenomen kunnen worden. Voorkomen is beter dan genezen…