Verbeter uw CO2-uitstoot met een optimale rittenplanning

De oplossingen waarbij kostenbesparing en CO2-reductie hand in hand gaan, zijn aantrekkelijk: wanneer er een optimale planning wordt gemaakt tegen zo laag mogelijke kosten betekent dit ook dat de CO2-uitstoot beperkt wordt. In diverse onderzoeken die indertijd zijn uitgevoerd in samenwerking met NEA (nu Panteia) en EVO-it konden we een kilometerreductie realiseren van gemiddeld 12%. Dit gold ook voor bedrijven die met een vaste ritstructuur (de zogenaamde basisritten) werkten.

Ritstructuren zijn vaak historisch gegroeid, waardoor deze niet optimaal meer zijn. Daarnaast is de aandacht voor een dergelijke optimalisatie bij bedrijven met eigen vervoer vaak niet zo groot omdat “de klanten toch goed bediend worden”. Maar bij een integrale ritoptimalisatie worden én de klanten optimaal bediend én de kosten zo laag mogelijk gehouden, waarbij dan ook nog eens de uitstoot wordt verminderd.

Win-win zou je zeggen. En dan hebben we het nog niet eens over minder tijd om een planning te maken, minder telefoontjes van klanten “wanneer komen jullie langs” en een directe terugkoppeling van de emballage die bij een klant wordt afgeleverd en retour genomen. In het artikel van de Triodos bank is te lezen hoe we bedrijven hiermee op weg helpen.