EVO-it: Laatste nieuws

Seminar “brandstofbesparing met de tools van nu” druk bezocht.

Het seminar, georganiseerd door EVO-it en Van de Zaag Voertuigtechiek, in Novotel te Breda is inmiddels weer achter de rug. Tijdens deze bijeenkomst heeft een grote groep belangstellenden geluisterd naar vele mogelijkheden op het gebied van distributieplanning en bewust rijgedrag van de chauffeurs.

Bijeenkomst-9-april-2014.png

Aan de hand van voorbeelden uit rapportages van TomTom Webfleet en voorbeelden van het maken van een optimale distributieplanning met Ritplan is getoond hoe brandstof- en kostenbesparing te realiseren zijn.

Als voorbeeld uit de praktijk heeft dhr. Alex Sanders van VieCuriVitaal helder uiteengezet hoe een integratie van beide systemen bij VieCuriVitaal tot goede resultaten heeft geleid.